Saturday, August 15, 2009

Birkaç Bob Dylan Resmi Daha...Demek 150 sene önce doğacak olsa bir empresyonist ressam olacaktı Dylan.

No comments: